Aktuality

 

Náš pobočný spolek Boskovice získal finanční prostředky díky projektu "Pořízení zařízení a investice do akvakultury". Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, díky podpory z Operačního Programu Rybářství. Cílem projektu bylo zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení pracovních a...

I navzdory prázdninovému režimu se činnost organizace nezastaví. Probíhají pravidelné kontroly revírů a chovných nádrží, kde je především sledována kvalita vody. Vlivem suchého období došlo na většině chovných nádrží k poklesu vodní hladiny až o 50cm, úhyn ryb nebyl nikde pozorován. Součástí kontrol je i pravidelné přikrmování a kontrola rybí...

V Melkově došlo k opravě rozbitých splávků. Na chovném potoce vznikly nové tůňky pro chov pstruhů potočních. Pár obrázků z této akce najdete ZDE.

V měsíci květnu loňského roku na revíru Žďárná 1, podrevír U školky došlo vlivem fekálního znečištění k úhynu ryb. Jednalo se o 57 ks kapra obecného. Na základě rozhodnutí Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí byla našemu spolku uznána škoda ve výši 10.623 Kč. Za tuto částku byl dne 9. 6. 2023 dovezen z Rybářství...

Jednotlivé revíry byly doplněny o sumarizace úlovků za rok 2022.

Celkové sumarizace úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech MRS najdete na obrázcích níže.

Dne 25. dubna 2023 bylo do chovných potoků vysazeno padesát tisíc kusů plůdku pstruha obecného potočního, kterého jsme nakoupili v líhni pobočného spolku v Novém Městě na Moravě. Děkujeme všem, kteří se podíleli na dovozu a vysazení plůdku do chovných vod.