Legislativa


Níže naleznete platné zákony, vyhlášky a vnitřní předpisy MRS

  • BPVRP 2024 MP - Mimopstruhové platné od 1.1.2024 do 31.12.2025 ve znění dodatků.
  • BPVRP 2024 P - Pstruhové platné od 1.1.2024 do 31.12.2025 ve znění dodatků.
  • JEDNACÍ ŘÁD MRS - Vnitřní předpis MRS - platný od 1. 7. 2022.
  • STANOVY MRS - Vnitřní předpis MRS - platný od 12. 6. 2021.
  • KÁRNÝ ŘÁD MRS - Vnitřní předpis MRS. Upravuje podmínky kárné odpovědnosti členů a funkcionářů Svazu.
  • ZÁKON č. 99/2004 Sb. - Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži.
  • VYHLÁŠKA č. 197/2004 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
  • ZADRŽENÁ POVOLENKA - Byla Vám zadržena povolenka a nevíte co se bude dít dál , klikněte na odkaz výše číst víc.