Rybochovné zařízení Šmelcovna

 

Rybochovné zařízení Šmelcovna slouží již od svého počátku k chovu ryb se zaměřením především na ryby lososovité. K samotnému odchovu zde slouží rybník a tři příkopové nádrže, které se postupem času opravovaly a zdokonalovaly do dnešní podoby betonových příkop.

Hlavním úkolem rybochovného zařízení je produkce násadového materiálu do pstruhových vod a to jak našeho spolku, tak i okolních spolků Moravského rybářského svazu.

Vedlejším úkolem rybochovného zařízení je vytvoření zázemí pro výuku rybářského kroužku našeho spolku a v neposlední řadě je zde realizován prodej živých ryb - pstruh duhový, siven americký a kapr obecný.

Hlavní chované ryby na RCHZ jsou:

Pstruh obecný f. potoční

Chov spočívá v nasazení odkrmeného plůdku pstruha, který je za pomocí především přirozené potravy odchováván do roční nebo dvouleté násady.

Pstruh duhový

Chov spočívá v nasazení čtvrtročka pstruha a odchování až do tržní velikosti.

Siven americký

Chov spočívá v nasazení ročka a odchování do tržní velikosti.

Rybochovné zařízení Šmelcovna
Šmelcovna 8, 680 01 Boskovice
GPS 49°29'27.206"N, 16°41'39.603"E