Zarybnění 2022

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
20. 10. 2022 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 75 kg Pd2 0,32 kg
candát obecný 100 ks Ca1 8 cm
lín obecný 200 ks L2 0,1 kg
19. 10. 2022 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 50 kg K3 1,8 kg
lín obecný 10 kg L2-3 0,1 kg
candát obecný 200 ks Ca1 8 cm
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 50 kg K3 1,8 kg
lín obecný 10 kg L2-3 0,1 kg
candát obecný 200 ks Ca1 8 cm
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 50 kg K3 1,8 kg
lín obecný 10 kg L2-3 0,1 kg
candát obecný 200 ks Ca1 8 cm
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 100 kg K3 1,8 kg
lín obecný 30 kg L2-3 0,1 kg
candát obecný 1.100 ks Ca1 8 cm
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 300 kg K3 1,8 kg
lín obecný 60 kg L2-3 0,1 kg
candát obecný 2.000 ks Ca1 8 cm
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 50 kg K3 1,8 kg
lín obecný 10 kg L2-3 0,1 kg
candát obecný 200 ks Ca1 8 cm
28. 9. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 35 kg Pd2 0,3 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 15 kg Pd2 0,3 kg
Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 35 kg Pd2 0,3 kg
20. 9. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 1.000 ks Po1 10 cm
ostroretka
stěhovavá
1.500 ks Os2 8-20 cm
lipan podhorní 553 ks Li2 16 cm
siven americký 28 kg Si2 0,4 kg
kapr obecný 220 kg K3 1,8 kg
Horní rybník 463 083 siven americký 12 kg Si2 0,4 kg
19. 9. 2022 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 100 kg K3 1,8 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 100 kg K3 1,8 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 50 kg K3 1,8 kg
štika obecná 6 ks Š2-3 1 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 100 kg K3 1,8 kg
amur bílý 70 ks Ab2-3 1 kg
štika obecná 25 ks Š2-3 1 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 550 kg K3 1,8 kg
štika obecná 64 ks Š2-3 1 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 100 kg K3 1,8 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 180 kg K3 1,8 kg
amur bílý 60 kg Ab2-3 1 kg
8. 9. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 55 kg 0,3 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 30 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 10 kg 0,3 kg
17. 8. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 150 kg 0,3 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 42 kg 0,3 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 15 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 36 kg 0,3 kg
23. 7. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 95 kg 0,3 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 33 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 18 kg 0,3 kg
15. 7. 2022 Žďárná 1 461 187 kapr obecný 880 kg 1,7 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 100 kg 1,7 kg
12. 7. 2022 Svitava 4 463 065 kapr obecný 400 kg 1,65 kg
23. 6. 2022 Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 úhoř říční 60 ks
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 úhoř říční 240 ks
7. 5. 2022 Svitava 4 463 065 siven americký 10 kg 0,3 kg
pstruh obecný 1.340 ks 19-23 cm
pstruh obecný 47 kg 0,3 kg
lipan podhorní 462 ks 16 cm
Bělá Boskovická 463 002 pstruh obecný 596 ks 20-23 cm
pstruh obecný 30 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 siven americký 10 kg 0,5 kg
pstruh duhový 10 kg 0,4 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 10 kg 0,4 kg
pstruh obecný 200 ks 23 cm
pstruh obecný 10 kg 0,3 kg
30. 4. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 100 kg 0,4 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 60 kg 0,4 kg
15. 4. 2022 Svitava 4 463 065 siven americký 160 kg 0,5 kg
pstruh duhový 90 kg 0,4 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 26 kg 0,4 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 105 kg 0,4 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 40 kg 0,4 kg
siven americký 50 kg 0,5 kg
pstruh obecný 10 kg 0,3 kg
65 ks 23 cm
6. 4. 2022 Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 200 kg 1,7 kg
6. 4. 2022 Žďárná 1 461 187 kapr obecný 1.300 kg 1,7 kg
amur bílý 50 kg 0,4 kg
štika obecná 135 ks 0,2 kg
3. 4. 2022 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 35 kg 0,35 kg
26. 3. 2022 Žďárná 1 461 187 štika obecná 204 ks 0,2 kg
lín obecný 50 kg 0,15 kg
bílá ryba 20 kg
24. 3. 2022 Žďárná 1 461 187 kapr obecný 1.000 kg 1,7 kg