Zarybnění 2021

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
15. 7. 2021 Svitava 4 463 065 kapr obecný 360 kg 1,8 kg
Horní rybník 463 083 kapr obecný 40 kg 1,8 kg
6. 7. 2021 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 60 kg 0,3 kg
lipan podhorní 1.500 ks 16 cm
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 25 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 19 kg 0,3 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 24kg 0,3 kg
4. 6. 2021 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 105 kg 0,3 kg
22. 5. 2021 Horní rybník 463 083 pstruh duhový 20 kg 0,35 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 30 kg 0,35 kg
16. 5. 2021 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 1.594 ks 13-16 cm
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 657 ks 13-16 cm
Úmoří 1 463 075 pstruh obecný 309 ks 13-16 cm
29. 4. 2021 Svitava 4 463 065 siven americký 95 kg 0,4 kg
Horní rybník 463 083 siven americký 45 kg 0,4 kg
24. 4. 2021 Kočkův rybník 1 461 211 amur bílý 100 kg 2,5 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 amur bílý 70 kg 2,5 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 amur bílý 230 kg 2,5 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 20 kg 0,36 kg
pstruh obecný 50 ks 26-29 cm
Horní rybník 463 083 pstruh obecný 51 ks 26-29 cm
23. 4. 2021 Svitava 4 463 065 kapr obecný 600 kg 2 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 300 kg 2 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 200 kg 2 kg
19. 4. 2021 Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 amur bílý 100 kg 2 kg
štika obecná 25 kg 0,8 kg
15. 4. 2021 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 180 kg Pd2 0,32 kg
15 ks Pd3 1 kg
siven americký 120 kg Si2 0,38 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 100 kg Pd2 0,32 kg
3 ks Pd3 1,2 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 50 kg Pd2 0,32 kg
pstruh obecný 100 ks Po3 26-29 cm
13 ks Po2 20-25 cm
2. 4. 2021 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 989 ks 26-29 cm+
490 ks 20-25 cm
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 258 ks 26-29 cm
615 ks 20-25 cm
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 270 kg 1,8 kg
lín obecný 10 kg 0,18 kg
amur bílý 10 kg 0,5 kg
štika obecná 5 kg 0,5 kg
candát obecný 4 ks 0,25 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 250 kg 2 kg
candát obecný 20 ks 0,5 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 900 kg 1,8 kg
lín obecný 30 kg 0,18 kg
amur bílý 20 kg 0,5 kg
štika obecná 10 kg 0,5 kg
candát obecný 14 ks 0,25 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 1.500 kg 2 kg
330 kg 1,8 kg
lín obecný 60 kg 0,18 kg
amur bílý 40 kg 0,5 kg
štika obecná 29 kg 0,5 kg
candát obecný 98 ks 0,25-0,5 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 250 kg 2 kg
29. 3. 2021 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 53 kg 0,35 kg