Zarybnění 2024

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
14. 5. 2024 Horní rybník 463 083 pstruh duhový 80 ks 0,35 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 70 ks 0,35 kg
4. 5. 2024 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 50 kg 0,35 kg
25. 4. 2024 Svitava 4 463 065 siven americký 90 kg 0,4 kg
Horní rybník 463 083 siven americký 30 kg 0,4 kg
19. 4. 2024 Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 60 ks 0,35 kg
15. 4. 2024 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 300 kg 2 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 100 kg 2 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 150 kg 2 kg
Horní rybník 463 083 siven americký 30 kg 0,35 kg
pstruh duhový 42 kg 0,35 kg
pstruh obecný 70 ks Po2 23 cm
80 ks Po3 0,2 kg
Svitava 4 463 065 siven americký 120 kg 0,35 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 70 kg 0,35 kg
23. 3. 2024 Svitava 4 463 065 kapr obecný 700 kg 2 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 100 kg 2 kg
amur bílý 10 ks 0,5 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 40 kg 2 kg
amur bílý 20 ks 0,5 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 amur bílý 20 ks 0,5 kg
štika obecná 10 ks 0,4 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 130 kg 2 kg
štika obecná 10 ks 0,4 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 150 kg 2 kg
amur bílý 150 ks 0,5 kg
štika obecná 60 ks 0,4 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 140 kg 2 kg
amur bílý 230 ks 0,5 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 amur bílý 20 ks 0,5 kg
štika obecná 10 ks 0,4 kg
22. 3. 2024 Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 1.450 kg 2 kg
10. 3. 2024 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 20 kg 2 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 200 kg 2 kg
amur bílý 20 kg 2 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 200 kg 2 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 600 kg 2 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 amur bílý 100 kg 2 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 200 kg 2 kg
amur bílý 20 kg 2 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 200 kg 2 kg
amur bílý 40 kg 2 kg
9. 3. 2024 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 55 kg 0,35 kg