Zarybnění 2023

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
2. 11. 2023 Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 150 kg 2 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 450 kg 2 kg
28. 10. 2023 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 48 kg 0,27 kg
18. 10. 2023 Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 amur bílý 73 kg 0,7 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 500 kg 2 kg
amur bílý 100 kg 1 kg
Horní rybník 463 083 kapr obecný 50 kg 2,5 kg
8. 10. 2023 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 20 kg 0,26 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 150 kg K3 1,7 kg
amur bílý 40 ks Ab2 0,4 kg
candát obecný 50 ks Ca1 14 cm
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 štika obecná 30 ks Š1 20 cm
candát obecný 80 ks Ca1 14 cm
amur bílý 20 ks Ab2 0,4 kg
lín obecný 50 ks L2 0,15 kg
kapr obecný 100 kg K3 1,7 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 štika obecná 30 ks Š1 20 cm
candát obecný 80 ks Ca1 14 cm
amur bílý 20 ks Ab2 0,4 kg
lín obecný 50 ks L2 0,15 kg
kapr obecný 200 kg K3 1,7 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 štika obecná 30 ks Š1 20 cm
candát obecný 80 ks Ca1 14 cm
lín obecný 50 ks L2 0,15 kg
kapr obecný 150 kg K3 1,7 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 štika obecná 100 ks Š1 20 cm
candát obecný 250 ks Ca1 14 cm
amur bílý 60 ks Ab2 0,4 kg
lín obecný 100 ks L2 0,15 kg
kapr obecný 300 kg K3 1,7 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 štika obecná 230 ks Š1 20 cm
candát obecný 580 ks Ca1 14 cm
amur bílý 130 ks Ab2 0,4 kg
lín obecný 233 ks L2 0,15 kg
kapr obecný 100 kg K3 1,7 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 štika obecná 30 ks Š1 20 cm
candát obecný 80 ks Ca1 14 cm
amur bílý 20 ks Ab2 0,4 kg
lín obecný 50 ks L2 0,15 kg
kapr obecný 200 kg K3 1,7 kg
19. 9. 2023 Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 6 kg 0,26 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 30 kg 0,26 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 10 kg 0,26 kg
Svitava 4 463 065 pstruh duhový 70 kg 0,26 kg
25. 8. 2023 Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 100 kg 2,2 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 100 kg 2,2 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 300 kg 2,2 kg
19. 8. 2023 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 100 kg 1,5 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 500 kg 1,5 kg
10. 8. 2023 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 85 kg 0,3 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 55 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 10 kg 0,3 kg
1. 7. 2023 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 110 kg 0,3 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 20 kg 0,3 kg
Horní rybník 463 083 pstruh duhový 20 kg 0,3 kg
10. 6. 2023 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 60 kg 0,4 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 200 kg 1,7 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 70 kg 1,7 kg
3. 6. 2023 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 50 kg 0,4 kg
21. 5. 2023 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 60 kg 0,3 kg
20. 5. 2023 Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 20 kg 0,3 kg
5. 5. 2023 Svitava 4 463 065 siven americký 130 kg 0,35 kg
Horní rybník 463 083 siven americký 20 kg 0,35 kg
1. 5. 2023 Svitava 4 463 065 kapr obecný 675 kg 2 kg
21. 4. 2023 Svitava 4 463 065 siven americký 70 kg 0,35 kg
pstruh duhový 120 kg 0,33 kg
pstruh obecný 10 kg 0,3 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 100 kg 0,33 kg
pstruh obecný 10 kg 0,3 kg
19. 4. 2023 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 50 kg 2,4 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 200 kg 2,4 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 200 kg 2,4 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 500 kg 2,4 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 220 kg 2,4 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 230 kg 2,4 kg
Horní rybník 463 083 kapr obecný 100 kg 2,4 kg
15. 4. 2023 Horní rybník 463 083 siven americký 50 kg 0,35 kg
pstruh duhový 60 kg 0,35 kg
pstruh obecný 10 kg 0,30 kg
pstruh obecný 180 ks 21 cm
1. 4. 2023 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 45 kg 0,35 kg
lín obecný 150 ks 0,08 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 700 kg 2,2 kg
lín obecný 900 ks 0,08 kg
štika obecná 67 ks 0,5 kg
candát obecný 100 ks 0,4 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 100 kg 2,2 kg
lín obecný 200 ks 0,08 kg
štika obecná 10 ks 0,5 kg
Svitava 4 463 065 pstruh obecný 2.500 ks Po2 21 cm
738 ks Po2 18 cm
836 ks Po2 17 cm
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 670 ks Po2 21 cm
840 ks Po2 17 cm
Úmoří 1 463 075 pstruh obecný 300 ks Po2 21 cm