Zarybnění 2022

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
7. 5. 2022 Svitava 4 463 065 siven americký 10 kg 0,3 kg
pstruh obecný 1.340 ks 19-23 cm
pstruh obecný 47 kg 0,3 kg
lipan podhorní 462 ks 16 cm
Bělá Boskovická 463 002 pstruh obecný 596 ks 20-23 cm
pstruh obecný 30 kg 0,3 kg
Horní rybník 1 463 083 siven americký 10 kg 0,5 kg
pstruh duhový 10 kg 0,4 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 10 kg 0,4 kg
pstruh obecný 200 ks 23 cm
pstruh obecný 10 kg 0,3 kg
30. 4. 2022 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 100 kg 0,4 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 60 kg 0,4 kg
15. 4. 2022 Svitava 4 463 065 siven americký 160 kg 0,5 kg
pstruh duhový 90 kg 0,4 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 26 kg 0,4 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 105 kg 0,4 kg
Horní rybník 1 463 083 pstruh duhový 40 kg 0,4 kg
siven americký 50 kg 0,5 kg
pstruh obecný 10 kg 0,3 kg
65 ks 23 cm
6. 4. 2022 Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 200 kg 1,7 kg
6. 4. 2022 Žďárná 1 461 187 kapr obecný 1.300 kg 1,7 kg
amur bílý 50 kg 0,4 kg
štika obecná 135 ks 0,2 kg
3. 4. 2022 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 35 kg 0,35 kg
26. 3. 2022 Žďárná 1 461 187 štika obecná 204 ks 0,2 kg
lín obecný 50 kg 0,15 kg
bílá ryba 20 kg
24. 3. 2022 Žďárná 1 461 187 kapr obecný 1.000 kg 1,7 kg