Zarybnění 2020

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
1. 11. 2020 Svitava 4 463 065 ostroretka
stěhovavá
3.000 ks 9 cm
pstruh duhový 36 kg 0,30 kg
Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 21 kg 0,30 kg
24. 10. 2020 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 štika obecná 7 ks Š2-3 1,4 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 štika obecná 5 ks Š2-3 1,4 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 štika obecná 20 ks Š2-3 1,4 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 štika obecná 45 ks Š2-3 1,4 kg
20. 10. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 30 kg 0,30 kg
13. 10. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 30 kg 0,30 kg
10. 10. 2020 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 25 kg 0,29 kg
27. 9. 2020 Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 150 kg 1,8 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 150 kg 1,8 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 150 kg 1,8 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 450 kg 1,8 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 180 kg 1,8 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 120 kg 1,8 kg
19. 9. 2020 Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 1.000 kg 1,9 kg
lín obecný 60 kg 0,2 kg
11. 9. 2020 Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 amur bílý 50 kg 2 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 amur bílý 150 kg 2 kg
Kočkův rybník 1 461 211 amur bílý 10 kg 2 kg
10. 9. 2020 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 štika obecná 20 ks 20 cm
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 štika obecná 20 ks 20 cm
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 štika obecná 20 ks 20 cm
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 štika obecná 100 ks 20 cm
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 štika obecná 220 ks 20 cm
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 štika obecná 20 ks 20 cm
2. 9. 2020 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 100 kg 1,8 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 100 kg 1,8 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 100 kg 1,8 kg
štika obecná 10 ks 20 cm
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 200 kg 1,8 kg
štika obecná 3 kg 0,4 kg
30 ks 20 cm
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 400 kg 1,8 kg
štika obecná 5 kg 0,4 kg
80 ks 20 cm
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 100 kg 1,8 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 100 kg 1,8 kg
27. 8. 2020 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 60 kg 0,30 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 32 kg 0,30 kg
20. 8. 2020 Svitava 4 463 065 kapr obecný 450 kg 2 kg
19. 8. 2020 Svitava 4 463 065 lipan podhorní 1.700 ks 16 cm
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 20 ks 0,30 kg
18. 8. 2020 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 65 kg 0,25 kg
11. 7. 2020 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 60 kg 0,28 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 31 kg 0,30 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 19 kg 0,28 kg
23. 6. 2020 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 60 kg 0,28 kg
20. 6. 2020 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 32 kg 0,28 kg
6. 5. 2020 Svitava 4 463 065 siven americký 90 kg 257 ks
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 19,8 kg 60 ks
19. 4. 2020 Svitava 4 463 065 kapr obecný 250 ks K3 1,6 kg
17. 4. 2020 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 107 ks Pd2 0,28 kg
4 ks Pd3 0,8 kg
15. 4. 2020 Svitava 4 463 065 siven americký 333 ks 0,3 kg
pstruh duhový 535 ks Pd2 0,28 kg
80 ks Pd3 0,8 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 357 ks Pd2 0,28 kg
5 ks Pd3 0,8 kg
10. 4. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 amur bílý 91 ks Ab3 1,2 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 amur bílý 16 ks Ab3 1,2 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 amur bílý 100 ks Ab3 1,2 kg
9. 4. 2020 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 500 ks Po2 12-15 cm
4. 4. 2020 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 102 ks Po2 20 cm
500 ks Po3 27 cm
Svitava 4 463 065 pstruh obecný 143 ks Po2 20 cm
100 ks Po3 27 cm
Úmoří 1 463 075 pstruh obecný 100 ks Po2 13 cm
200 ks Po3 26 cm
1. 4. 2020 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 štika obecná 8 ks Š2 1,0 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 štika obecná 22 ks Š2 1,0 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 štika obecná 40 ks Š2 1,0 kg
31. 3. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 73 ks Pd2 0,3 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 amur bílý 170ks Ab2 1,0 kg
29. 3. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 100 ks K3 1,5 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 amur bílý 30 ks Ab3 0,9 kg
lín obecný 200 ks L2 0,1 kg
kapr obecný 66 ks K3 1,5 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 amur bílý 30 ks Ab3 0,9 kg
lín obecný 200 ks L2 0,1 kg
kapr obecný 66 ks K3 1,5 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 35 ks K3 1,5 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 amur bílý 10 ks Ab3 0,9 kg
lín obecný 200 ks L2 0,1 kg
kapr obecný 200 ks K3 1,5 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 amur bílý 10 ks Ab3 0,9 kg
lín obecný 200 ks L2 0,1 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 amur bílý 30 ks Ab3 0,9 kg
lín obecný 200 ks L2 0,1 kg
kapr obecný 66 ks K3 1,5 kg
28. 3. 2020 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 40 ks Po2 20 cm
320 ks Po3 27 cm
Svitava 4 463 065 pstruh obecný 42 ks Po2 20 cm
1.442 ks Po3 27 cm
22. 3. 2020 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 amur bílý 10 ks Ab2 0,4 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 štika obecná 5 ks Š2 0,5 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 amur bílý 30 ks Ab2 0,4 kg
štika obecná 20 ks Š2 0,5 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 amur bílý 60 ks Ab2 0,4 kg
štika obecná 40 ks Š2 0,5 kg
21. 3. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 candát obecný 100 ks Ca1 13,5 cm
kapr obecný 80 ks K3 2,5 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 candát obecný 50 ks Ca1 13,5 cm
kapr obecný 48 ks K3 2,5 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 32 ks K3 2,5 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 40 ks K3 2,5 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 candát obecný 300 ks Ca1 13,5 cm
kapr obecný 120 ks K3 2,5 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 candát obecný 500 ks Ca1 13,5 cm
kapr obecný 160 ks K3 2,5 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 candát obecný 50 ks Ca1 13,5 cm
kapr obecný 40 ks K3 2,5 kg
15. 3. 2020 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 27 ks K3 1,8 kg
bílá ryba 100 ks Br 0,1 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 111 ks K3 1,8 kg
bílá ryba 200 ks Br 0,1 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 528 ks K3 1,8 kg
bílá ryba 900 ks Br 0,1 kg
14. 3. 2020 Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 140 ks 0,30 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 100 ks 13 cm