Zarybnění 2019

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání je stanovena rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.

Datum Revír Ev. číslo Druh Množství Velikost
8. 8. 2019 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 59 kg 0,33 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 20 kg 0,33 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 21 kg 0,33 kg
20. 7. 2019 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 120 kg 0,35 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 60 kg 0,35 kg
Úmoří 1 463 075 pstruh obecný 20 kg 0,35 kg
11. 7. 2019 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 50 kg 0,30 kg
2. 7. 2019 Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 úhoř říční 100 ks
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 úhoř říční 400 ks
22. 6. 2019 Úmoří 1 463 075 pstruh duhový 15 kg 0,28 kg
12. 6. 2019 Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 100 kg 1,6 kg
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 100 kg 1,6 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 250 kg 1,6 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 300 kg 1,6 kg
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 100 kg 1,6 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 150 kg 1,6 kg
8. 6. 2019 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 50 kg 0,27 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 50 kg 0,27 kg
21. 5. 2019 Svitava 4 463 065 pstruh duhový 100 kg 0,25 kg
11. 5. 2019 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 1.900 ks Po2 13-18 cm
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 1.200 ks Po2 13-18 cm
Úmoří 1 463 075 pstruh obecný 403 ks Po2 13-18 cm
7. 5. 2019 Svitava 4 463 065 siven americký 60 kg 0,3 kg
23.4.2019 Svitava 4 463 065 kapr obecný 200 ks K2 0,5 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 70 ks K2 0,5 kg
Žďárná 1/1 U dvora 461 187/1 kapr obecný 50 ks K2 0,5 kg
62 ks K3 1,6 kg
candát obecný 7 ks Ca2 0,23 kg
štika obecná 8 ks Š2 1,1 kg
lín obecný 55 ks L3 0,18 kg
amur bílý 20 ks Ab3 0,5 kg
bílá ryba 200 ks
Žďárná 1/2 Cetkovice I
(Orlík)
461 187/2 kapr obecný 50 ks K2 0,5 kg
68 ks K3 1,6 kg
štika obecná 6 ks Š2 1,1 kg
lín obecný 55 ks L3 0,18 kg
amur bílý 20 ks Ab3 0,5 kg
Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 candát obecný 5 ks Ca2 0,23 kg
štika obecná 4 ks Š2 1,1 kg
bílá ryba 100 ks
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 150 ks K2 0,5 kg
candát obecný 7 ks Ca2 0,23 kg
štika obecná 6 ks Š2 1,1 kg
bílá ryba 300 ks
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 400 ks K2 0,5 kg
candát obecný 24 ks Ca2 0,23 kg
štika obecná 17 ks Š2 1,1 kg
lín obecný 57 ks L3 0,18 kg
amur bílý 20 ks Ab3 0,5 kg
bílá ryba 400 ks
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 461 187/6 kapr obecný 60 ks K2 0,5 kg
83 ks K3 1,6 kg
štika obecná 4 ks Š2 1,1 kg
lín obecný 55 ks L3 0,18 kg
amur bílý 20 ks Ab3 0,5 kg
Žďárná 1/7 Cetkovice 2
(Vrbovec)
461 187/7 kapr obecný 20 ks K2 0,5 kg
37 ks K3 1,6 kg
štika obecná 2 ks Š2 1,1 kg
lín obecný 55 ks L3 0,18 kg
amur bílý 20 ks Ab3 0,5 kg
19. 4. 2019 Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh obecný 91 ks 21 cm
pstruh duhový 55 kg 0,32 kg
15. 4. 2019 Svitava 4 463 065 siven americký 100 kg 0,30 kg
pstruh duhový 110 kg 0,35 kg
Bělá Boskovická 1 463 002 pstruh duhový 24 kg 0,32 kg
13. 4. 2019 Svitava 4 463 065 pstruh obecný 1.122 ks Po2 21 cm
568 ks Po2 18 cm
Kočkův rybník 1 461 211 pstruh duhový 32 kg Pd2 0,35 kg
2. 4. 2019 Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 550 kg K3 2 kg
štika obecná 38 kg Š2 1,2 kg
31. 3. 2019 Svitava 4 463 065 kapr obecný 600 kg 1,5 kg
Kočkův rybník 1 461 211 kapr obecný 200 kg 1,5 kg
28. 3. 2019 Žďárná 1/3 Kunštát 461 187/3 kapr obecný 100 kg K3 1,7 kg
Žďárná 1/4 Sychotín 461 187/4 kapr obecný 400 kg K3 1,7 kg
štika obecná 5 ks Š2 1,6 kg
Žďárná 1/5 Suchý 461 187/5 kapr obecný 500 kg K3 1,7 kg
štika obecná 26 ks Š2 1,6 kg