Ceník poplatků a povolenek 2024


Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 22. 6. 2023 a ze dne 21. 9. 2003 platí pro rok 2024 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1./ Členské příspěvky

Kategorie Cena poznámka
Členská 1.400 Kč nutné k výdeji MP nebo P povolenky
Členská udržovací 500 Kč pouze členství bez možnosti lovu
Mládež do 15 let 200 Kč s možností výdeje MP nebo P povolenky
Manipulační poplatek 100 Kč
Zápisné Cena
Dospělí a mládež 16-18 let 1000 Kč

2./ Povolenky pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1.250 Kč 4.500 Kč 1.300 Kč 4.750 Kč
Poloviční 700 Kč X 800 Kč X
Týdenní 500 Kč X 600 Kč X
Denní 300 Kč X 400 Kč X
Mládež 400 Kč X 400 Kč X

!!! Republikové povolenky nebude prodávat MRS, ale pouze ČRS !!!

3./ Povolenky pro "Nečleny" (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)

Druh povolenky MP P
Roční 10.000 Kč 10.000 Kč
Týdenní 3.000 Kč 3.500 Kč
Denní 1.000 Kč 1.200 Kč

Legenda:

K bodu 1: V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst. 3 bod g Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

K bodu 2: Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 16 let věku dle ročníku narození.

Všeobecné:

  • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!!
  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vystavil!
  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.