Ceník poplatků a povolenek 2023


Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 16. 6. 2022 a ze dne 22. 9. 2002 platí pro rok 2023 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1./ Členské příspěvky

Kategorie Cena poznámka
Členská 1.300 Kč nutné k výdeji MP nebo P povolenky
Členská udržovací 500 Kč pouze členství bez možnosti lovu
Mládež do 15 let 200 Kč s možností výdeje MP nebo P povolenky
Manipulační poplatek 100 Kč
Zápisné Cena
Dospělí a mládež 16-18 let 1000 Kč

2./ Povolenky pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1.100 Kč 4.150 Kč 1.100 Kč 4.350 Kč
Poloviční 500 Kč X 500 Kč X
Měsíční 650 Kč X 650 Kč X
Týdenní 400 Kč X 400 Kč X
Denní 150 Kč X 150 Kč X
Mládež 300 Kč X 300 Kč X

3./ Povolenky pro "Nečleny" (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)

Druh povolenky MP P
Roční 5.000 Kč 6.000 Kč
Měsíční 3.000 Kč 4.000 Kč
Týdenní 1.000 Kč 1.500 Kč
Denní 400 Kč 600 Kč

Legenda:

K bodu 1: V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst. 3 bod g Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

K bodu 2: Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.
Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.

Všeobecné:

  • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!!
  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vystavil!!!
  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv .
  • Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy), červené (mimopstruhová pro nečleny) a žluté (pstruhová pro nečleny)
  • MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.
  • MRS, z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům!!!
  • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!!!