Členství a povolenky - jak se stát novým členem


Pokud budete chtít rybařit v revírech Moravského rybářského svazu, z.s. (MRS, z.s.) nebo Českého rybářského svazu, z.s. (ČRS, z.s.), tak musíte být členem některého z pobočných spolků (PS).

  • Přihlášení do pobočného spolku rybářského svazu

Vše začíná podáním přihlášky u libovolného pobočného spolku. Nejčastěji se však rybáři registrují co nejblíže svému bydlišti - pozor, PS vás může, ale také nemusí přijmout.

Přihlášky do PS Boskovice:
František Vybíhal, mob.: 733 648 079, e-mail: rybariboskovice@seznam.cz

  • Rybářské zkoušky - kvalifikace pro zisk prvního rybářského lístku

Ve zvoleném PS získáte všechny potřebné informace a také termíny rybářských zkoušek. Ty probíhají formou testu o 25 otázkách. Pro úspěšné složení je potřeba správně zodpovědět minimálně 13 otázek. Mládež tuto zkoušku většinou skládá v rámci rybářského kroužku

Zkušební komisař:
Ing. Petr Antonín, mob.: 777 611 035, e-mail: petr.sniper@seznam.cz

  • Rybářský lístek

Po úspěšném složení rybářské zkoušky vám bude vystaveno osvědčení o získané kvalifikaci. S tímto potvrzením stačí zajít na pověřený obecní úřad, pod kterým bydlištěm spadáte, a zažádat o rybářský lístek.

Cena rybářského lístku:
100 Kč - na 1 rok
200 Kč - na 3 roky
500 Kč - na 10 let
1.000 Kč - doživotní
Děti do 15 let platí polovinu.

  • Členství a zápisné do pobočného spolku

Jako držitel rybářského lístku již můžete být přijati za člena příslušného pobočného spolku, musíte však zaplatit zápisné a roční členství.

  • Povolenka k lovu ryb

Právo k rybaření však opravňuje až zakoupená povolenka k lovu ryb, která se liší dle období platnosti, typu revíru a územní platnosti.

Po zakoupení povolenky ve výdejních termínech již jen zbývá popřát vám mnoho krásných chvil strávených u vody.

Petrův zdar!