Členové kontrolní a revizní komise


Předseda:
Petr Opluštil, mob.: 777 948 435, e-mail: peopl@seznam.cz

Členové:
Jiří Valenta, mob.: 733 648 046, e-mail: valenta_j@centrum.cz
Tomáš Jančík, mob.: 607 709 515 
RNDr. Pavel Mazal, Ph.D.
Bartoněk Jan, mob.: 604 560 591, e-mail: bartonekjan@seznam.cz