Rybářská stráž

Zákonem č. 238/1999 Sb. byl rybářské stráži s účinností od 1. 1. 2000 přiznán statut veřejného činitele. Aktuální právní úprava postavení a úkolů rybářské stráže vychází ze zákona č. 99/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1. 4 .2004, prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., účinné od 23. 4. 2004 a prováděcí vyhlášky č. 123/2016 Sb., účinné od 16. 6. 2016.

Vedoucí rybářské stráže MRS, z.s. PS Boskovice:

Ing. Petr Antonín, mob.: 777 611 035, e-mail: petr.sniper@seznam.cz

Členové rybářské stráže MRS, z.s. PS Boskovice:

Číslo RS Jméno
2923 Ing. Petr Antonín
2965 Petr Papoušek
11050 Petr Bártl
13507 Ladislav Dlábek
13509 Martin Hrdý
13510 Jiří Valenta
Číslo RS Jméno
13511 Petr Přikryl
13512 Jaroslav Přikryl
13513 Rostislav Vybíhal
13515 Karel Staněk
13516 Miroslav Kříž
13521 Radek Šafář
Číslo RS Jméno
13550 David Krátký
13555 František Vybíhal
13559 Zdeněk Kuda
13560 Michal Krátký

Práva a povinnosti rybářské stráže:

Práva a povinnosti rybářské stráže jsou uvedeny v ust. § 16 a § 17 zák. o rybářství. Rybářská stráž tedy má především právo i povinnost kontrolovat v rozsahu uvedeném na služebním průkaze, zda je lovící k lovu oprávněn, zda má platný rybářský lístek, platnou povolenku na příslušný revír a zda dodržuje předpisy pro řádný výkon rybářského práva.

Znamená to, že od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy (třeba i toho, kdo loví plankton jako krmivo pro akvarijní rybky) může rybářská stráž žádat průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz apod.) dále rybářský lístek a povolenku k lovu.

Rybářská stráž je oprávněna kontrolovat obsah rybářské loďky, zařízení k uchovávání ryb, rybářské nářadí a úlovky.

Rybářská stráž má právo po zjištění přestupku zadržet povolenku k lovu, úlovky, a rybářské nářadí.

Při kontrole revírů a lovících může požádat o spolupráci Policii České republiky nebo Obecní policii.

Novou pravomocí rybářské stráže je ukládání blokových pokut za "rybářské přestupky" jak u chovných rybníků tak i na rybářských revírech.

Za nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu je RS oprávněna uložit pokutu do výše 1.500 Kč. Za ostatní z uvedených přestupků lze uložit pokutu až do 30.000 Kč.