Ceník poplatků 2019


Zápisné 1.000,- Kč členové pobočného spolku starší 16 let - nový člen
nebo nezaplacené členství (do konce února)
Členská známka 450,- Kč členové pobočného spolku starší 16 let
(platba musí být provedena do konce února)
200,- Kč členové pobočného spolku do 15 let
Manipulační poplatek 130,- Kč členové pobočného spolku nad 18 let
100,- Kč mládež 16-18 let, studující do 26 let, členové pobočného
spolku starší 65 let nebo nacházející se v invalidním
důchodu a členové pobočného spolku vlastnící průkaz
mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P
0,- Kč členové pobočného spolku do 15 let
Brigádnické hodiny
(neodpracované)
600,- Kč členové pobočného spolku starší 17 let
300,- Kč mládež ve věku 16 let (při převedení z dětské kategorie
do dospělých) a členové pobočného spolku, kteří jsou
držiteli částečného invalidního důchodu
0,- Kč brigádnické povinnosti jsou zproštěni - ženy, mládež
do 15 let, členové pobočného spolku starší 65 let nebo
nacházející se v invalidním důchodě a členové pobočného
spolku vlastnící průkaz mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P

Pro uplatnění slevy předložte tyto doklady:

  • Student 16-26 let - potvrzení o studiu (platí již při dosažení 16 let v kalendářním roce)
  • Důchodce - doklad o pobírání důchodu, invalidního důchodu nebo občanský průkaz k doložení věku 65 let a více
  • Držitel ZTP - průkaz ZTP