Ceník poplatků 2021


Zápisné 1.000,- Kč Členové pobočného spolku starší 16 let - nový člen
nebo nezaplacené členství (do konce února).
Členská známka 1.250,- Kč Členská: Členové pobočného spolku starší 16 let,
kteří si budou v daném kalendářním roce chtít zakoupit povolenku.
(platba musí být provedena do konce února)
450,- Kč Členská udržovací: Členové pobočného spolku starší 16 let,
kteří si v daném kalendářním roce nebudou chtít zakoupit povolenku.
Pokud během roku změní názor a o povolenku projeví zájem,
tak musí doplatit k povolence členský příspěvek v plné výši 1.250,- Kč.
(platba musí být provedena do konce února)
200,- Kč členové pobočného spolku do 15 let
Manipulační
poplatek
130,- Kč členové pobočného spolku nad 18 let
100,- Kč mládež 16-18 let, studující do 26 let, členové pobočného
spolku starší 65 let nebo nacházející se v invalidním
důchodu a členové pobočného spolku vlastnící průkaz
mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P
0,- Kč členové pobočného spolku do 15 let

Pro uplatnění slevy předložte tyto doklady:

  • Student 16-26 let - potvrzení o studiu (platí již při dosažení 16 let v kalendářním roce)
  • Důchodce - doklad o pobírání důchodu, invalidního důchodu nebo občanský průkaz k doložení věku 65 let a více
  • Držitel ZTP - průkaz ZTP