Ceník poplatků 2022


Na základě rozhodnutí Svazových orgánů Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2022 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

Členské příspěvky:

Kategorie cena v Kč
Dospělí 1.300,-
Udržovací 450,-
Mládež 200,-

+ 100,- Kč manipulační poplatek

  • Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
  • Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300,-Kč.
  • Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.
  • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

Zápisné:

Kategorie cena v Kč
Dospělí a mládež 1-18 let 1.000,-

Zápisné hradí vždy: