Ceník povolenek na rok 2021

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!!
Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Ceny povolenek pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS):

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční
950,- Kč 3.550,- Kč 1000,- Kč 3700,- Kč
Poloviční 500,- Kč X 500,- Kč X
Měsíční 650,- Kč X 650,- Kč X
Týdenní 400,- Kč X 400,- Kč X
Denní 150,- Kč X 150,- Kč X
Mládež 300,- Kč X 300,- Kč X

Pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!!!

  • Poloviční: mládež 16-18 let, studující do 26 let dle ročníku narození, držitelé osvědčení ZTP
  • Mládež: mládež do 15 let dle ročníku narození

Ceny povolenek pro "Nečleny" (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky):

Druh povolenky MP - mimopstruhová P - pstruhová
Roční
5.000,- Kč 6.000,- Kč
Měsíční 3.000,- Kč 4.000,- Kč
Týdenní 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Denní 400,- Kč 600,- Kč

Co budete potřebovat při koupi nové povolenky:

  • Řádně vyplněný a včas odevzdaný sumář s povolenkou 2020 (do 15 dnú od skončení platnosti)
  • Platný rybářský lístek
  • Občanský průkaz či jiný rovnocenný doklad s trvalým bydlištěm

Pro uplatnění slevy předložte tyto doklady:

  • Student 16-26 let - potvrzení o studiu (platí již při dosažení 16 let v kalendářním roce)
  • Držitel ZTP - průkaz ZTP