Změna zarybňovací povinnosti na Úmoří 1

20.06.2019

Na základě rozhodnutí krajského úřadu jihomoravského kraje č.j. JMK 78967/2019 ze dne 31.5.2019, dochází ke změně zarybňovací povinnosti na pstruhovém revíru Úmoří 1. Došlo ke snížení počtu pstruha obecného a to z 1000ks na 300ks a dále bylo nově zavedeno vysazení pstruha duhového v počtu 100ks.

V nejbližších dnech proběhne první vysazení pstruha duhového a to na přesně určená místa viz. přiložená mapa. Bude se jednat převážně o drobné jízky a tůně s dostatkem vody.

Ing. Petr Antonín