Rybáři Boskovice

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Boskovice

Naším posláním je sdružovat občany k výkonu rybářského práva a toto právo hájit, což je závazné pro všechny členy spolku.

Dále se podílíme na ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.