Vysazení pstružího plůdku

01.05.2021

v sobotu 1. 5. 2021 jsme dovezli z líhně pobočného spolku Nové Město na Moravě 50.000 ks plůdku pstruha obecného. Plůdek byl pečlivě rozsazen do chovných potoků Nešůrka, Pilka, Melkovský a Štěpánovský.

Před vysazením plůdku byly chovné potoky přeloveny, k čemuž došlo již na podzim a slovení pstruzi sloužili jako násada do pstruhových revírů Svitava 4 a Bělá Boskovická 1.

Všem dobrovolníkům, kteří se podíleli jak na vysazení, tak i na slovení všech chovných potoků, děkujeme za spolupráci a ochotu.