Úhyn ryb - Žďárná 1/3 Kunštát

04.08.2017

Zatím neznámou příčinou došlo dne 4. 8. 2017 k úhynu rybí obsádky na rybářském revíru č. 461 187 Žďárná 1 - 1/3 nádrž Kunštát.

Úhyn ryb byl zpozorován v podvečerních hodinách panem Radkem Šafářem a Ing. Miloslavem Hrdličkou při kontrole revíru. Zjištěnou skutečnost okamžitě nahlásili hospodáři pobočného spolku Ing. Antonínovi. Poté zajistili oznámení HZS Kunštát, Městu Kunštát - starosta a PČR. Ing. Antonín zajistil oznámení na MěÚ Boskovice, OŽP - Ing. Lukeš, sekretariát MRS - Ing. Krejčí, AOPK - Ing. Zajíček, KRK PS Boskovice p. Opluštil, místopředseda PS Boskovice p. Staněk.

Na místo samé dorazil HZS Kunštát, HZS Tišnov - laboratoř, MěÚ Boskovice - Ing. Lukeš, PČR, Město Kunštát - starosta.

V současné době se čeká na výsledky rozborů odebrané vody. Další kroky budou prováděny až v návaznosti na výše zmíněné rozbory.

Ing. Petr Antonín