Úhyn ryb v Kunštátě, po roce návrat kaprů

12.06.2023

V měsíci květnu loňského roku na revíru Žďárná 1, podrevír U školky došlo vlivem fekálního znečištění k úhynu ryb. Jednalo se o 57 ks kapra obecného. Na základě rozhodnutí Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí byla našemu spolku uznána škoda ve výši 10.623 Kč. Za tuto částku byl dne 9. 6. 2023 dovezen z Rybářství Litomyšl s.r.o. tržní kapr obecný. Doufejme, že k podobným úhynům již nebude docházet.

Ing. Petr Antonín - hospodář