Sumarizace úlovků 2019

05.05.2020

Jednotlivé revíry byly doplněny o sumarizace úlovků za rok 2019.

Celkové sumarizace úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech MRS najdete na obrázcích níže.