Socioekonomická studie

06.03.2018

Moravský rybářský svaz, z.s. a Český rybářský svaz, z.s. ve spolupráci s Oddělením rybářství a hydrobiologie Mendelovou univerzitou v Brně, připravily Socioekonomickou studii sportovního rybolovu v České republice, která byla zpracována na základě dotazníkové akce a která navazuje na předchozí studie z let 2003 a 2009. Zapojilo se do ní více než 4.600 respondentů z celé ČR, kterým tímto děkujeme.

Tento obsáhlý dokument poskytuje řadu zajímavých údajů o rybářích - členech MRS a ČRS a a o jejich názorech na některé aspekty lovu ryb na udici. Velmi důležitým aspektem je, že na sebe jednotlivé studie navazují, takže je možné sledovat ukazatele nejen v absolutních číslech, ale i jejich historický vývoj, podle kterého je možné usuzovat na budoucí vývojové trendy sportovního rybolovu v ČR.