Opatření obecné povahy při nedostatku vody

27.07.2018

S platností pd 25. 7. 2018 do odvolání se zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

převzato z: www.boskovice.cz