Nový rybářský revír: Horní rybník

14.04.2021

rybářský revír: pstruhový
ev. číslo revíru: 463 083
délka toku:
výměra: 0,5 ha
pobočný spolek pověřený hospodařením: Boskovice


Lov jiných než losovitých ryb a lipana je zakázán do 31.8.

Lov dravých a nedravých ryb je omezen na nejvýše 3 dny v týdnu.
Lov na položenou a plavanou je povolen pouze v úseku podél nezpevněné cesty (vyznačeno tabulemi).
Míra pstruha potočního 30 cm.