My pro vodu, voda pro nás - úklid Svitava 4 a Bělá Boskovická 1

19.04.2019

Fotogalerie

V rámci úklidové akce "My pro vodu, voda pro nás" ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. bylo sesbíráno 1.440 kg odpadů kolem Svitavy v úseku Doubravice až po Sasinu a dále pak kolem Bělé v úseku zimního stadionu. Děkujeme všem zúčastněným.