Křetínka 1 - Slovo předsedy MRS z.s. PS Letovice

11.04.2022

Vážené rybářky a rybáři.

Dovolte mi, abych Vás krátce informoval ohledně rekonstrukce vodního díla Letovice a možnosti obnovení rybaření na této nádrži již v roce 2022.

Práce spojené s rekonstrukcí UN Letovice, běží prozatím stále podle schváleného a všemi dohodnutého časového harmonogramu, který je uveden v územním a stavebním rozhodnutí pro stavbu. Ta byla zahájena 1.9.2021 mimořádnou manipulací a zrychleným spouštěním hladiny na nejnižší kótu zásobního prostoru (347 m.n.m.). Od 4.10.2021 byl na celé ÚN MRS Brno z důvodu bezpečnosti pohybu lidí na staveništi, nahromadění ryb v malém prostoru a umístění elektrických kabelů na hladině, vydán zákaz rybolovu. Následně začali práce na rekonstrukci přelivu, hráze a odtěžení nánosů. Od 21.12.2021 se začala přehrada v mírném předstihu znovu napouštět z -13m na cca -9,5m. Tato výše hladiny byla dosažena ke konci února 2022. Od té doby v rámci technologie prováděných prací stavby přelivu a určitých komplikací s injektáží a ochranou stavby před 200-500 letou vodou, nebylo dosud další napouštění hladiny, dle názoru Povodí Moravy s.p. možné. To, že v povodí říčky Křetínky už není sníh a je i velké sucho, nedává příliš optimismu pro další rychlé zvedání hladiny, přestože se o to náš spolek společně s okolními obcemi velmi snaží. V podstatě zachytit každý kubík přitékající vody, což bude životně důležité pro ryby, především v letních měsících roku, kdy i přes použití na hladinu instalovaných provzdušňovacích aereátorů, může docházet k přirozenému deficitu kyslíku ve vodním sloupci.

Od 1.4.2022 by tak snad mohlo začít další napouštění cca o +1,5m, ale ani toto jisté není.

S vedením MRS v Brně, bylo již před zahájením stavby dohodnuto, že opětovný rybolov bude moci probíhat od kóty hladiny 355m.n.m., to je -5m vodního sloupce měřeno od přelivné hrany (kota 360,10 m.n.m.). Vše bude záležet na vydatnosti přítoku a taky postupu v provádění stavby vlastní rekonstrukce díla. Optimistickým pohledem by rybolov mohl být obnoven někdy koncem června 2022, ale jak už jsem řekl, vše záleží především na tom, zda bude pršet a jak vydatný bude přítok. Pokud bude rybolov letos obnoven, tak již klasicky dle BPVRP, nikoliv tedy podle zákonných podmínek, tak jak tomu bylo od července 2021, aby byla obsádka ryb cíleně snížena. Pravděpodobně tak jako loni, tak i letos, však nebude možné ÚN zarybňovat a určité kompenzace v zarybnění vzhledem k zvýšenému odlovu, který probíhal ve zvýšené míře (odnos 2 kaprů, amuři bez omezení,....) nám budou po dohodě s MRS Brno přidělovány, až po skončení stavebních prací. A to etapovitě.

Pro vylepšení podmínek rychlejšího napouštění přehrady, byl z popudu rybářů i obcí již také změněn vodoprávním úřadem, manipulační řád nádrže a veškerá voda, která v rámci rekonstrukce do ÚN Letovice přiteče, bude zadržena. Pod přehradu půjde pouze sanační odtok v hodnotě 50l/s a to až do kóty 353,80. Od ní pak už zase 100l/s.Je naším společným přáním i snahou, aby mohl být rybolov ve vymezených úsecích (jak to umožní stavba) znovu co nejdříve zahájen. Na druhé straně si musíme být vědomi toho, že pro rybáře bylo a je i v tuto chvíli v podstatě vybojováno maximum a to, jak stavba probíhá, se všemi jejími důsledky, musíme vzít prostě jako fakt a vydržet to třeba i do příštího roku, kdy má rekonstrukce v jarních měsících definitivně skončit. Vždyť v původních projektech, které byly dány investorem k povolení byl prvotně plán téměř úplného vypuštění nádrže a to na celé 2 roky, bez ohledu na rybí obsádku. To by v podstatě znamenalo začít na přehradě hospodařit s rybou od úplného začátku, bez možnosti využít její generační potenciál. A tomu se nám podařilo zabránit.

S přáním a vírou brzkého společného setkání nad pruty u naší milované přehrady.

Ing. Radek Zemánek

předseda MRS z.s. PS Letovice