Výlov - Pavlovské mokřady

29.03.2022

V sobotu 26. 3. 2022 proběhl výlov vodní nádrže "Pavlovské mokřady", která slouží našemu spolku pro odchov štiky obecné a lína obecného. Vyloveno bylo 204 ks roční štiky a 50 kg tříletého lína. Ryby byly vysazeny do revíru Žďárná 1 (U Dvora, Suchý).