Sumarizace úlovků 2021

19.05.2022

Jednotlivé revíry byly doplněny o sumarizace úlovků za rok 2021.

Celkové sumarizace úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech MRS najdete na obrázcích níže.