Kočkův rybník - oprava stupně

16.09.2022

Během prázdnin byl několikrát hlášen úbytek vody na Kočkově rybníce. Došlo k ucpání přívodního potrubí a zároveň bylo zjištěno poškození stupně zajišťujícího vzdouvání vody pro odběr do rybníka. Z tohoto důvodu jsme provedli vyčištění potrubí, částečné odstranění usazenin a osazení nových trámů. Dále bylo provedeno zatěsnění dluží v požeráku. Díky včasnému zásahu nedošlo k žádným komplikacím a můžeme se těšit opět z plného rybníka.