Důležité upozornění

23.12.2021

Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

Vážené rybářky a rybáři,
v souvislosti s postupujícími přípravnými pracemi na revitalizaci a opravě vodních díla Letovice, rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1 se na tomto rybářském revíru počínaje dnem 4. října 2021 vyhlašuje zákaz lovu ryb do odvolání.

I nadále v platnosti zůstávají dříve přijatá opatření:
1. rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19. 7. 2021 do 3. 10. 2021 z výše citovaných důvodů,
2. rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže:

se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené
- počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené

Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.