Důležité upozornění

19.07.2021

Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

Vážené rybářky a rybáři,
v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:
1. rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 z důvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,
2. rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, s okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže
se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené
- počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené
Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.

převzato z: www.mrsbrno.cz