Dotazník: Jaké funkce byste uvítali v rybářském informačním systému?

02.08.2020

Vážení rybáři a rybářky,
v současnosti probíhají intenzivní práce na vzniku rybářského informační systému, který bude sloužit jako podpůrný nástroj nejen pro organizační složky ČRS a MRS, ale také pro členy - rybáře. Aktuálně jsou na programu analýzy jednotlivých funkcionalit a rádi bychom Vás požádali o poskytnutí nápadů a návrhů na další funkcionality vznikajícího systému.
Jeho prostřednictvím bude probíhala nejen evidence členské základny a prodej povolenek, ale také veškerý informační servis týkající se revírů a rybochovných zařízení, zarybňování, statistik úlovků, sportovní agendy a řady dalších oblastí rekreačního rybolovu i hospodaření na svěřených revírech. Součástí rybářského informačního systému je plánována také mobilní aplikace pro členy. Na přípravě systému se aktivně podílí zástupci všech územních svazů Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu i řady místních organizací a pobočných spolků.
Protože rybářský informační systém musí sloužit v první řadě rybářům, rádi bychom Vás požádali o spolupráci vyplněním dotazníku, ve kterém můžete dávat náměty na vylepšení i navrhovat nové funkcionality.
Dotazník je plně anonymní !!!
Předem děkujeme za Váš čas a ochotu se zapojit do přípravy systému.

Dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYkq7KVq9_OhpqNjE0zQcaFjLdRCTII4qZ9gPeUdqQH2bmw/viewform