Ani o prázdninách se činnost naši organizace nezastaví

07.08.2023

I navzdory prázdninovému režimu se činnost organizace nezastaví. Probíhají pravidelné kontroly revírů a chovných nádrží, kde je především sledována kvalita vody. Vlivem suchého období došlo na většině chovných nádrží k poklesu vodní hladiny až o 50cm, úhyn ryb nebyl nikde pozorován. Součástí kontrol je i pravidelné přikrmování a kontrola rybí obsádky.

Práce probíhají i na rybochovném zařízení, kde se jedná především o terénní práce a samozřejmě činnosti spojené s chovem ryb, kdy jsme se letos více zaměřili na odchov násady pstruha obecného.

Petr Antonín