Změny bližších podmínek

27.09.2018

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 20. 9. 2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva na nádrži č. 2 Dolní v k. ú. Hustopeče, rybářský revír Dyje 5A následovně:

1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11

2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14
"v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra"

Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného naředění rybího společenstva sportovním rybolovem ze současného havarijního snížení vodní hladiny.

převzato z: www.mrsbrno.cz