Změny bližších podmínek

21.06.2018

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 21.6.2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva na nádržích Doloplazy II, rybářský revír Brodecký potok 1 a na nádrži Pod Kníničkami, rybářský revír Podomský potok 1 následovně:

1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11

2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14 - "v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra"

Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného odlovení rybího společenstva sportovním rybolovem před vynuceným vypuštěním nádrží z důvodů revitalizace, popřípadě změny vlastníka a uživatele rybářského revíru.

převzato z: www.mrsbrno.cz