Získali jsme dotaci na nové vybavení

23.08.2023

Náš pobočný spolek Boskovice získal finanční prostředky díky projektu "Pořízení zařízení a investice do akvakultury". Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, díky podpory z Operačního Programu Rybářství. Cílem projektu bylo zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek našich členů.

Za získané finanční prostředky jsme se dovybavili novými zařízeními na rybochovném zařízení Šmelcovna. Nakoupili novou motorovou pilu a vysokotlaký čistící přístroj Stihl, mulčovač trávy Vari a dva elektrické agregáty LENA PLUS k lovu ryb.

Díky novému vybavení urychlíme a zkvalitníme naše práce na sportovních i chovných revírech. Ušetříme a zefektivníme lidskou práci během našich činností na rybnících, řekách, potocích a také na našem rybochovném zařízení Šmelcovna.

Pavel Procházka