Vysazení plůdku pstruha obecného - potočního do chovných potoků

25.04.2023

Dne 25. dubna 2023 bylo do chovných potoků vysazeno padesát tisíc kusů plůdku pstruha obecného potočního, kterého jsme nakoupili v líhni pobočného spolku v Novém Městě na Moravě. Děkujeme všem, kteří se podíleli na dovozu a vysazení plůdku do chovných vod.