Výlov Pavlovského mokřadu

11.03.2024

V sobotu 9. 3. 2024 proběhl výlov Pavlovského mokřadu. Z očekávané obsádky lína a štiky bylo sloveno 50kg dvouletého lína, 130ks jednoleté štiky a 125ks dvouleté štiky o průměrné hmotnosti 0,6kg. Tito jedinci budou již na podzim dosahovat lovné délky. Slovená ryba byla následně vysazena do revíru Žďárná 1.