Vracov 1 - zrušení místenek

18.04.2017

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. ze dne 30.3.2017, bylo s okamžitou platností zrušeno omezení lovu: "Počet lovících na revíru omezen. Svazová povolenka k lovu platí pouze s místenkou vydanou MRS, z.s. PS Vracov." na rybářském revíru Vracov 1.
Lovící je však povinen respektovat a dodržovat místní Bližší podmínky výkonu rybářského práva:
Míra kapra 45 - 70cm, amura 60cm, lína 30cm, štiky 60cm a candáta 50cm.
Zákaz zavážení návnad a nástrah.
Od rybníčků po "vrbu" a pod ulicemi Jezerní a Skoronská (označeno tabulemi) zákaz výkonu rybářského práva.
Platí Obecně závazná vyhláška Města Vracov č. 2/2012, o zajištění ochrany životního prostředí.

převzato z: www.mrsbrno.cz