Sumarizace úlovků

15.05.2018

Jednotlivé revíry byly doplněny o sumarizace úlovků za rok 2017.


Celkové sumarizace úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech MRS najdete na obrázcích níže.