Sumarizace úlovků 2018

10.05.2019

Jednotlivé revíry byly doplněny o sumarizace úlovků za rok 2018.

Celkové sumarizace úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech MRS najdete na obrázcích níže.